="_blank"
 onfocus
="t


  Scientology Sucks!blur()"

   Forum   

  Contact  


Scam of Scientology

Informatie over een heel gevaarlijke en kwaadaardige sekte.


De Church of Scientology, ook wel Scientologykerk genaamd,
is helemaal verzonnen
 door tweederangs sciencefictionschrijver

L. Ron Hubbard.
Cross

Oud

Hier staan alle oude nieuwsitems van de pagina "Actueel!"

Sektelid Noëlle North verhindert dat
kinderen een broodjeszaak binnengaan!

Op zaterdag 12 junli plakte sektelid Noëlle North een papier met daarop
"NO ANONYMOUS"
ongevraagd en zonder toestemming
op de ingang van een broodjeszaak in Los Angeles.
Noëlle North is een actrice die voornamelijk stemmen levert
bij producties zoals
"Disney's Adventures of the Gummi Bears",
"The Smurfs" en "Chip 'n Dale Rescue Rangers".

Toen drie kinderen met hun moeder daar naar binnen wilden omdat de
kinderen trek hadden gekregen werden ze door deze vrouw de toegang
geweigerd. Zelfs fysiek geweld werd niet geschuwd!
Uiteindelijk moest de politie, de LAPD, er aan te pas komen om de kinderen
toegang te verlenen tot de zaak.
Alweer een voorbeeld van de arrogantie van wat Hubbard ooit noemde:
De Homo Novis. En dat was nog fout ook, want het had Homo Novus moeten zijn!

Zie hier de video, waaruit helaas, voor eventuele
gerechtelijke stappen tegen Noëlle North,
enkele scenes zijn weggelaten:


 

YouTube verwijdert accounts!

YouTube heeft diverse accounts "suspended" na klachten
door een niet bestaande organisatie die zich "American Rights Counsel LLC" noemt.

Het vermoeden bestaat dat een persoon met de naam Oliver Schaper
achter deze valse klachten zit.

De bedoeling
erachter is zoveel mogelijk video's te laten verwijderen
die handelen over kinderarbeid en -misbruik in Scientology.
Want dat is het thema van de protestacties van 13 september.

Op deze manier kunnen geïnteresseerde lezers en
deelnemers aan de protesten de video's
die dergelijk misbruik laten zien niet meer bekijken.

Maar hier staat er in ieder geval toch een, in twee delen!

Laatste nieuws!

YouTube is bezig om de fout te herstellen:
diverse accounts en veel video's zijn
inmiddels weer teruggeplaatst!

Amsteraids/12 Juli: Spy vs. Sci!

Op 12 Juli was wereldwijd de zesde demonstratie tegen de sekte Scientology.
De protestactie was weer vreedzaam voor zover het de protesterenden betreft,
en was gericht op het uitdelen van flyers
en het informeren van het publiek.
Muziek en cake waren weer zeer gewaardeerd.

Het thema van de raid was dit keer: Spy vs. Sci!


Achtergrond

Tot op de dag van vandaag gebruikt de sekte private detectives om
informatie te krijgen over tegenstanders, critici en demonstranten.
Iets wat geen enkele zichzelf respecterende religie doet.
Het doel van het verkrijgen van de naam en adresgegevens is om de
slachtoffers van deze praktijken onder druk te zetten, lastig te vallen
en desnoods hun werkgevers te benaderen om ze zwart te maken.
Het uiteindelijke doel is ze tot zwijgen te brengen.
Dit zijn praktijken die sommigen herkennen als dat
wat er in de voormalige D.D.R en Soviet Unie dagelijks gebeurde.
Het behoort tot de praktijken van een dictatoriale en totalitaire staat,
maar we hebben het hier over een organisatie die zich "religie" noemt.
Omdat de meeste mensen dit niet weten worden
deze wereldwijde demonstraties gehouden:
om de mensen voor te lichten over de praktijken
van deze sekte.
 
Links:

http://taartenlollies.nl/index.php?title=Amsteraids/12_Juli

http://forums.enturbulation.org/137-europe/amsterdam-netherlands-18640/Voor verslagen, video's en foto's van deze demonstraties:

http://forums.enturbulation.org/149-july-12th-post-game-report/

Niet iedereen was even vreedzaam:

http://www.youtube.com/watch?v=6PIlCaFuGzU

London, U.K.: Tory Magoo Christman en Mark Bunker waren
in Londen en spraken de mensen toe:

http://ocmb.xenu.net/ocmb/viewtopic.php?t=28194

Operation Sea Arrrgh, 14 juni 2008

Voor 14 juni zijn er weer wereldwijd protesten aangekondigd.
Dit keer gaat het om de pseudomilitaire elite van de sekte, de Sea Org.
Deze afdeling is het eigenlijke management van de sekte.
Leden tekenen een "miljoen jaar contract" en werken tot
wel 80 uur per week tegen een beloning van 25 tot 75 dollar per week.
Zij zijn ook onderhevig aan de straffen die worden uitgevoerd
in de strafkampen van de sekte, de Rehabilitation Project Force, de RPF.


Informatie:

http://forums.enturbulation.org/114-europe/amsterdam-netherlands-12856/

http://taartenlollies.nl/images/c/cc/FlyerSeaOrgDutch.jpg

http://taartenlollies.nl/index.php?title=Amsteraids/Operation_Sea_Arrrgh 

Duitsland publiceert over Scientology

De Duitse overheid publiceerde haar
evaluatie van Scientology


Het evaluatierapport, opgesteld door de Duitse overheid is klaar.
Lees de conclusies en oordeel zelf over, wat wordt genoemd,
deze "Psycho-sekte".

Enkele citaten:

"After an in-depth examination, an Investigative
Commission titled "So-called Sects and Psycho-Groups" set up by the German Bundestag
(Parliament) described the organization in its final report as an anti-constitutional movement
with a criminogenic structure."

"This environmentally-oriented area of psychology and pedagogy is known as behaviorism.
Researchers in the field of learning with a behaviorist focus (Watson, Pavlov, Skinner) have
tried since the beginning of the 20th century to formulate generalized laws about learning by
carrying out experiments on animals and people in a learning laboratory. From this they
developed training programs (instructional technology) that could modify human behavior."

"It has been proven that Scientology uses
similar procedures ("techniques") on the one hand to make individuals pliable and to
discipline its members, and on the other hand to attack its critics, who are seen as enemies,
in order to silence them and obstruct them in their activities against the organization."

Het hele rapport:

What is Scientology (English version)

Het Beierse Ministerie van Binnenlandse zaken
brengt voorlichtingsfolder uit


Het Ministerie van Binnenlandse Zaken gaf een voorlichtingsfolder over Scientology uit.
In 25 vragen en antwoorden vertelt de folder alles wat men
zou moeten weten over de sekte.

De voorlichtingsfolder:

Das System Scientology

De ruwe vertaling in het Engels:

The Scientology System
Vervalst video dreigement.

Op 13 februari verscheen er een video op YouTube,
zogenaamd afkomstig van Anonymous.
Het moge duidelijk zijn dat dat niet het geval is!
Anonymous heeft zich herhaaldelijk tegen het gebruik van geweld verklaard.
De video is nep!

In deze video wordt gedreigd met een bomaanslag.
De dreiging was zeer gedetailleerd en klonk zeer serieus.
De video was binnen enkele uren weer verwijderd.
Maar voor het zover was hebben een aantal mensen
de video bij de F.B.I. gemeld.
 
Niemand  die even nadenkt gelooft dat de video van Anonymous afkomstig is.
De sekte heeft een reputatie voor wat betreft het blindelings toepassen
van de door bedenker Hubbard uitgevaardigde "policies",
en heeft in het verleden laten zien niet terug te schrikken
bewijsmateriaal zonodig zelf te fabriceren.
Ook het doen van valse beschuldigingen past geheel
binnen het beleid van de sekte.
 
Of de sekte er achter zit? Een ding is zeker: het is iemand,
of een organisatie, die Anonymous,
en daarmee de hele kritische wereld, in een kwaad daglicht
wil stellen, koste wat het kost. Oordeel zelf.

Inmiddels zijn er steeds meer aanwijzingen dat de sekte zelf deze video
heeft gemaakt. Op een DVD van de sekte, vergezeld van een brief
met nog andere valse aantijgingen die advocaat Schindler
aan geïdentificeerde protestdeelnemers deed toekomen,
staat dezelfde video, maar in een veel beter kwaliteit!
Dat kan natuurlijk niet als de video van YouTube af
is gekopieerd.
Het lijkt erop dat de sekte de video zelf heeft gemaakt
en op YouTube heeft geplaatst.
Geheel in haar traditie van valse beschuldigingen en vervalst bewijs.

English:

On February 13 a video appeared on YouTube,
supposedly posted by Anonymous.
It is obvious it wasn't.
Anonymous has repeatedly stated to be against violence.
This video is faked!

This video contained a bomb threat.
The threat was very detailed and serious.
The video was removed within hours.
But before it was removed many people
reported the video to the F.B.I.

Nobody in their right mind believes this video is originating from Anonymous.
The cult has a reputation for executing blindly the by its founder
Hubbard ordered policies and has shown in the past
not to hesitate to fabricate false evidence.
Making false accusations are another common policy within the cult.

Is the cult behind this? One thing is sure:
it is a person or organization aiming to discredit
Anonymous and all critics, by any means. Make up your own mind.

Since there are more and more signs this video was made by the cult itself.
On a DVD from de cult, that was delivered with a letter with other false accusations
and charges from lawyer Schindler, is a version
of said video, but in a very high quality!
This is impossible when this video
was copied from YouTube.
It seems this video was produced and uploaded to
YouTube by the cult itself.
In accordance with a long time tradition of false accusations
and fabricated evidence.


 

Disclaimer: Deze video bevat een dreiging met geweld. Deze video is hier
uitsluitend geplaatst voor informatieve en educatieve doeleinden.
Het plaatsen van deze video op deze website betekent dan ook
niet dat de maker van de website achter deze dreiging staat.
De maker van de website verwerpt principeel het gebruik van, of dreiging met geweld.

Disclaimer: This video contains a violence threat. This video was placed here
for informative and educational purposes only.
Therefor placing this video on this website does not mean in any way
that the owner of this website supports the threats made in this video.
The owner of this website states to be principally against violence,
or threatening with violence.
 

Dit is een andere video, met dezelfde stem.
Maar deze zegt van een volgeling van de sekte te zijn!
Vergelijk deze maar eens met de bovenstaande.

English:

This is another video, with the same voice.
But this says it is coming from a believer of the cult!
Compare this one with the one above.
Uitspraak over observeren Scientology.

Het Gerechtshof van Münster in Duitsland heeft uitspraak gedaan
in het hoger beroep dat de sekte had ingediend tegen het de uitspraak
van een lagere rechter die oordeelde dat
de "Bundes Verfassungs Schutz" de sekte terecht in observatie houdt.
Als argumentatie van het vonnis werd het volgende verklaard:
 
There were "numerous indications" that the
Scientology organization promoted
a form of society
"in which central constitutional values such as the
dignity of mankind and the right to equal treatment would be suspended
or restricted."

"In particular, there is the suspicion that in a scientological
society only Scientologists would enjoy civil rights."

http://www.dw-world.de/dw/article/0,2144,3123791,00.html
Tiener gedaagd voor het gebruiken
van het woord "Cult"

Tijdens de demonstraties van 10 mei werd een nog geen 18 jaar oude jongen
gesommeerd zijn protestbord, waarop het woord "Cult" voorkwam,
weg te halen.
Dit gebeurde na klachten door de lokale vestiging van Scientology.

De jongen weigerde en verdedigde zich met
de uitspraakuit 1984 van Rechter Latey van het Hooggerechtshof
die verklaarde in een veroordeling dat Scientology een "cult" was
die "corrupt, sinister and dangerous" is.

Desondanks stond de City of London Police erop dat hij het bord verwijderde.
Omdat hij na een kwartier nog steeds weigerde werd het bord door de politie meegenomen
en kreeg de jongen een oproep om voor de rechter te verschijnen
op grond van Section 5:

"any writing, sign or other visible representation which is
threatening, abusive or insulting, within the hearing or sight of a
person likely to be caused harassment, alarm or distress thereby"

Artikelen:

http://www.guardian.co.uk/uk/2008/may/20/1?gusrc=rss&feed=networkfront

http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/1997376/Boy-faces-court-for-Scientology-placard.html

Vandaag, 23 mei, werd bekend dat de Crown Prosecution Service (CPS)
heeft besloten niet te vervolgen.
De politie moet wat meer gaan doen aan wetskennis en -begrip,
volgens de CPS.

http://www.theregister.co.uk/2008/05/23/scientology_protest_no_prosecution/10 mei 2008, "Operation Fair Game Stop"

Ook al beweert de sekte dat Fair Game al jaren geleden is gecanceled,
de mensonterende "policy" is tot op de dag van vandaag nog steeds
springlevend. Daarom is het thema van de werelwijde protesten op 10 mei
dan ook "Operation Fair Game Stop".

Fair Game betekent in Hubbard's eigen woorden:

"ENEMY SP Order. Fair game. May be deprived of property or injured by any means by any Scientologist without any discipline of the Scientologist.
May be tricked, sued or lied to or destroyed."

Omdat ook Hubbard vond dat dit de sekte geen goed deed kwam er een wijziging:

"The practice of declaring people FAIR GAME will cease. FAIR GAME may not appear on any Ethics Order. It causes bad public relations.
This P/L does not cancel any policy on the treatment or handling of an SP."

Dus hier gaat het over!

Informatie:

http://taartenlollies.nl/index.php?title=Amsteraids/Operation_Fair_Game_Stop

http://forums.enturbulation.org/86-europe/amsterdam-netherlands-8954/

De protesten zitten er weer op voor deze maand.
Voor de verslagen, video's en foto's:

http://ocmb.xenu.net/ocmb/viewtopic.php?t=27379

http://forums.enturbulation.org/102-may-10th-post-game-over/

Amsterdam:

http://www.youtube.com/watch?v=yq-HniUjYnY


Inval Belgisch hoofdkwartier Scientology.

Op 12 maart deed de Belgische Federale Politie een inval bij Scientology.


Het gaat om een onderzoek naar valsheid in geschrifte en afpersing. Er
zijn documenten en computers meegenomen. De politie heeft het pand na
de huiszoekingen op donderdag en vrijdag verzegeld.Operation Reconnect
12 april, verslagen, video's en foto's.

Op 12 April 2008, zal er wereldwijd een vreedzaam protest plaatsvinden
tegen de onmenselijke daden van Scientology. Voor de deuren van zo'n 120
scientologykerken zullen protest-acties plaatsvinden zo ook op de
Nieuwezijds Voorburgwal te Amsterdam. De demonstratie op 12 April zal
zich vooral richten op de ''Disconnection policy''. Dit is een
regelgeving binnen de organisatie die leden dwingt al het contact te
verbreken met familieleden die sceptisch tegenover de kerk zijn. Dit
gebruik scheidt kinderen van ouders, broers van zussen, en echtgenoten
van elkaar.

http://groups.google.nl/group/nl.scientology/browse_thread/thread/96859a8b8672bb74#

http://www.scamofscientology.nl/forum/viewtopic.php?p=185#185

http://forums.enturbulation.org/65-europe/amsterdam-nl-4514/

Zie ook deze prachtige video. Hier gaat het om!De eerste protesten zijn geweest. Hier zijn de verslagen,
foto's en video's te vinden:


http://ocmb.xenu.net/ocmb/viewtopic.php?t=26804

http://ocmb.xenu.net/ocmb/viewtopic.php?t=26803

http://forums.enturbulation.org/74-april-12th-post-game/

nl. scientology


Verslagen, foto's en video's van 15 maart.

In veel steden werd gisteren geprotesteerd. Hier vindt u de links naar
websites en forums waar u de vele foto's, video's en verslagen kunt lezen.

http://ocmb.xenu.net/ocmb/viewtopic.php?t=26186&postorder=asc&start=75

nl.scientology

http://ocmb.xenu.net/ocmb/viewtopic.php?t=26218

http://ocmb.xenu.net/ocmb/viewtopic.php?t=26214

http://ocmb.xenu.net/ocmb/viewtopic.php?t=26210

http://ocmb.xenu.net/ocmb/viewtopic.php?t=26211

Overal was het een vreedzaaam en rustig protest.
Maar in Atlanta was de politie om een of andere reden
op het ergste voorbereid. Men had er de ME ingeschakeld!
En men arresteerde om onduidelijke redenen 2 mensen!
Zie de video:15 maart, opnieuw wereldwijde demonstraties!

Op 15 maart zijn weer wereldwijde demonstraties gepland.
De acties zijn genaamd "Operation: Party Hard",
met als doel meer aandacht te vestigen op Scientology
en hun belastingvrije status
Informatie is hier te vinden:

http://forums.enturbulation.org/viewtopic.php?f=47&t=2356

http://www.scamofscientology.nl/forum/viewtopic.php?t=80

Er moet rekening worden gehouden met ernstige provocaties door de sekte.
Lees dit topic goed door:

http://forums.enturbulation.org/viewtopic.php?f=12&t=6849
 
Wereldwijde demonstraties tegen Scientology.

Op 10 februari werden wereldwijd protestbijeenkomsten gehouden
bij vestigingen van Scientology. Een unicum!
De ongeorganiseerde groep die zich "Anonymous" noemt heeft
erg veel respons gekregen op haar oproep.
De aanleiding was het door de sekte doen verwijderen
van de Tom Cruise video van YouTube.
Voor alle informatie:

http://nbr.punt.nl/?id=407609&r=1&tbl_archief=&

http://forums.enturbulation.org/viewtopic.php?t=297

http://www.partyvan.info/index.php/Project_Chanology/Target_IRL/Amsteraid

Inmiddels zijn de eerste protestbijeenkomsten in Australië en Nieuw Zeeland
geweest. Foto's, video's en artikelen zijn hier te vinden.

Australië en Nieuw Zeeland:

http://www.flickr.com/photos/failquail/sets/72157603882081481/

http://www.flickr.com/photos/thepretenda/sets/72157603878823886/

http://www.flickr.com/photos/therkd/sets/72157603882379333/

http://www.flickr.com/photos/voightkampff/sets/72157603882743991/

http://www.flickr.com/photos/lesbenjamin/sets/72157603882896829/

http://www.flickr.com/photos/23701709@N08

http://flickr.com/photos/23632728@N03/sets/72157603882937341/

http://www.flickr.com/photos/23628496@N02/sets/72157603882920135/

http://au.youtube.com/watch?v=yhfmDCS2Uw4

http://www.youtube.com/watch?v=8LNO4-lmejQ

Groot Brittanië en Ierland:

http://flickr.com/photos/strevs/sets/72157603884730799/

http://flickr.com/photos/cianginty/sets/72157603884746261/

http://flickr.com/photos/shortyazk/sets/72157603881130710/

http://flickr.com/photos/tomscott/sets/72157603884385477/

http://flickr.com/photos/simonkimber/sets/72157603881415424/

http://www.youtube.com/watch?v=w5OkaqHsrTo

Frankrijk:

http://fr.youtube.com/watch?v=MvlNue4gLqs

http://www.youtube.com/watch?v=9WvvvUS_oFY

http://www.youtube.com/watch?v=oQlwp6GFL4U

http://www.youtube.com/watch?v=Ob5Td6mX92Q

Duitsland:

http://forums.enturbulation.org/viewtopic.php?t=1690

Nederland:

http://frontpage.fok.nl/nieuws/87615

http://www.volkskrant.nl/binnenland/article502986.ece/Demonstratie_tegen_Scientology_in_Amsterdam

http://www.flickr.com/photos/waxorian/sets/72157603885316273/

http://rapidshare.com/files/90747601/amsterraid10feb.rar


België:

http://www.scamofscientology.nl/forum/viewtopic.php?t=74

En nog véél meer vind je hier:

http://forums.enturbulation.org/viewforum.php?f=13

http://ocmb.xenu.net/ocmb/index.php?f=11Fransman beschuldigd door Scientology.
Nono le clown


7 februari
moest "Nono le Clown", de artistennaam van
Jeff Drea die als zorro op OCMB post, voor de rechter verschijnen vanwege
vermeende terroristische bedreigingen tegen Scientology.
Volgens Jeff zijn de door de sekte geleverde bewijzen, de dreigbrieven,
vervalst. Zoals ook al gebeurde met Paulette Cooper.
Wil de sekte een voorbeeld stellen?
Zie ook hier:

http://ocmb.xenu.net/ocmb/viewtopic.php?t=25205

Het proces wordt in maart voortgezet.


NoNo le clown, Jeff Drea, gemolesteerd!

Op donderdag 6 maart werd NoNo le clown, ook bekend als "zorro" op OCMB,
en in het dagelijkse leven als Jeff Drea,
door 3 leden van de sekte aangevallen en gemolesteerd.
Lees zijn verslag hier:

http://ocmb.xenu.net/ocmb/viewtopic.php?p=301641#301641
Terug naar de Indexpagina


Disclaimer.
Alle informatie op deze pagina's is vrij te vinden op het internet.
Deze informatie is samengebracht om u een beeld te schetsen
van de sekte die zich "Church of Scientology" noemt.


© Peter Schilte 2002-2007