="_blank"
 onfocus
="t


  Scientology Sucks!blur()"

   Forum   

  Contact  


Scam of Scientology

Informatie over een heel gevaarlijke en kwaadaardige sekte.


De Church of Scientology, ook wel Scientologykerk genaamd,
is helemaal verzonnen
 door tweederangs sciencefictionschrijver

L. Ron Hubbard.
Cross

Pagina 15

Een ex-lid van de sekte geeft hier uitleg over de manier waarop
de sekte mensen recruteert en aan zich bindt.
In diverse hoofdstukken beschrijft hij,
laten we hem Pieter noemen,
de methodes.Deel 1.
Hoe raak je verstrikt in de sekte? Undercover organisaties.

Regelmatig vragen journalisten mij: Hoe raken mensen in de scientology sekte verstrikt?
Hiervoor zijn allerlei redenen aan te voeren. In een aantal postings zal ik proberen uiteen te zetten hoe doordacht de sekte dit poogt te doen.

Je wordt er over het algemeen ingeluisd zonder dat je echt in de gaten hebt dat je met een undercover organisatie van de sekte te maken hebt.
De undercover scientology organisaties geven zich onder andere uit als:

relatie bemiddelingsbureau,
 
recruitment bureau (personeelswerving en selectie),
bijvoorbeeld Silhouet in Weesp en
Silhouet Zuid of Human loopbaanadviseur,

management consultancy organisatie, 
bijvoorbeeld Silhouet Management Consultancy of Modus Operandi,

mensenrechtenorganisatie (Citizins Commission on Human Rights, CCHR of Het Nederlands Commitee voor de Rechten van de Mens).

Of via een bijlesleeraar of school.
 In Lelystad zit er zo'n bijlescentrale en
er heeft jarenlang een scientology schooltje bestaan in Amsterdam.

Afkickcentrum (Narconon in Zutphen),

via een organisatie die gedetineerden "helpt" (Criminon),

via de verkoop van het boek dianetics,

via gratis persoonlijkheidstesten,

via het boekje de weg naar het geluk van The way to happiness foundation.

In alle gevallen hebt u in eerste instantie niet in de gaten dat het om de scientology sekte gaat.


Deel2.
De strop wordt langzaam aangetrokken.

Regelmatig vragen journalisten mij: Hoe raken mensen in de scientology sekte verstrikt?
Hiervoor zijn allerlei redenen aan te voeren. In een aantal postings zal ik proberen uiteen te zetten hoe doordacht de sekte dit poogt te doen. Dit is posting nr. 2 en gaat over de toepassing van de gradient.

Via diverse undercoverorganisaties zoals besproken in het eerste artikel worden mensen scientology binnengehaald zonder dat ze echt in de gaten hebben dat ze met de scientology sekte te maken hebben. Vervolgens begint er een traject waarin men stap voor stap iemand de sekte binnensluist. De scientologyleden gebruiken hiervoor zeer gehaaide uiteenlopende technieken en procedures.

In dit artikel wil ik ingaan op de stapgewijze benadering. Binnen scientology heet dit "op de juiste gradient". Het is zeg maar "verstandig" om alleen datgene te doen wat een ander kan hebben.

Aanvankelijk zijn de aangeboden cursussen en boeken relatief goedkoop. Een introductielezing, persoonlijkheidstest of seminar kost nog geen honderd euro of wordt soms zelfs gratis aangeboden.

Vervolgens is het de bedoeling dat je boeken gaat lezen. Bij voorkeur Dianetics als eerste boek, maar mocht dat te ingewikkeld voor je zijn dan verkopen ze je een boekje met wat eenvoudigere teksten. In ieder geval is het eerste boekje, lezing of cursus nog niet zo duur.

Daarna als je met je boek en of cursus klaar bent wordt je een gratis lidmaatschap aangeboden waarmee je korting kunt krijgen bij de organisatie voor het aankopen van boeken, cd's, tapes en cursussen. Alles nog redelijk betaalbaar.

Mocht je tevreden zijn over een cursus dan wordt je een iets duurdere en uitgebreidere cursus aangeboden. Stap voor stap proberen de leden dan uit te vinden wat je beroep is,
wat je salaris is, of je geld hebt etc.

Daarna worden er steeds duurdere cursussen en services aangeboden en er wordt je vooral níet verteld wat het kost om alle stappen in scientology te kunnen doen.

Na jaren en jaren lidmaatschap, waar je op een gegeven moment ook vele duizenden euro's voor moet betalen, wordt het steeds duidelijker dat de materialen, cursussen en auditing schreeuwend duur zijn op de hogere niveau's. Langzaam, stap voor stap wordt je dat steeds duidelijker.

De gradientsgewijze benadering wordt niet alleen toegepast voor de tarieven. Dit wordt ook toegepast voor de wijze waarop je vrijheden hebt.

Aanvankelijk is men heel vriendelijk tegen je in de cursuszaal. Als je te laat komt of met iemand anders in de cursuszaal spreekt is dat geen probleem.

Maar bij de volgende cursus wordt je al duidelijk dat het toch eigenlijk niet de bedoeling is anderen te storen.

Weer een cursus later mag je niet meer te laat komen.

Weer een cursus later mag je niet meer zitten wiebelen op je stoel.

En cursus na cursus wordt je steeds meer in de gaten gehouden. Ze proberen je strakker en strakker in hun regime te krijgen en je verliest stap voor stap je vrijheid.

Ga je volgens de normen van scientology maar iets over de scheef dan kun je je bij de ethics officer gaan melden en moet je je ethics uitwerken. Vaak komt het erop neer dat je als straf voor je wandaden een vergoeding aan de kerk betaalt. Een zogenaamde donatie om de kerk te helpen. Je moet dan een cursus betalen ofzo. In ieder geval bij voorkeur iets waardoor de scientology kerk er beter van wordt. Bij voorkeur financieel.

De stapsgewijze benadering wordt ook gebruikt om je relaties met familie en vrienden die niet bij scientology zitten te verbreken. Stap voor stap wordt je geleerd kritisch de mensen om je heen te beoordelen, ze in het gareel van scientology te brengen of daarmee de banden te verbreken. Hier wordt langzaamaan aan gewerkt door je systematisch informatie te geven
waardoor je de conclusie gaat trekken dat het maar
beter is alleen met scientology vrienden om te gaan.

Op een gegeven moment probeert men je voor scientology organisaties te laten werken en je baan op te geven en probeert men huisvesting voor je te regelen bij mede scientologen.
Op die manier raak je meer en meer verstrikt in het web van scientology church. Wie er vanaf wil heeft uiteindelijk geen werk meer, geen huis meer, geen vrienden en kennissen meer en staat er alleen voor met dikke schulden zonder dat men nog scientology kan doen.

Deel 3.
Spelen aan het strand is leuk,
maar ga niet te diep in zee.

Hoe raken mensen in de scientology sekte verstrikt? deel 3

In deel 1 wordt het een en ander verteld over de undercover organisaties waarmee scientology church leden naar buiten treden. Daardoor hebben mensen niet snel in de gaten dat ze met de scientology sekte te maken hebben. - even ter zijde, het werken onder schuilnamen is een van de kenmerken van een sekte.-

In deel 2 is ingegaan op het stapsgewijs inleiden van nieuwe mensen.
Zowel stappen op financieel gebied, en het opgeven van je vrijheid door het opgeven van geld, relaties met vrienden en familie, huisvesting en werk.

In dit deel een kort stukje over waarom mensen scientology willen doen
en waarom ze niet op hun hoede zijn.

Voor een buitenstaander is het haast niet te begrijpen waarom iemand scientology überhaupt wil doen. Zeker als ze de media gelezen hebben en lezen over de financiële wantoestanden, de mensen die zelfmoord plegen uit wanhoop en het geloof van de scientologen in buitenaardse wezens en zogenaamde bodythetans, de overleden zielen die iemand zouden beinvloeden.
Iemand die in scientology terechtkomt krijgt van bovengenoemde wantoestanden
in het begin totaal niets te zien. Het is gewoon niet aanwezig.
Dus iemand die met een verhaal aankomt over bodythetans,
het geloof in buitenaardse wezens en mensen die zelfmoord plegen wordt niet geloofd.
Wie in scientology start ziet dat niet,
hoe goed hij ook z'n best doet om dit in de organisatie te herkennen.
Dat maakt diegene die met dit soort informatie aan komt zetten
ongeloofwaardig voor de kersverse scientoloog.

Het is namelijk zo dat iemand die net begint in scientology informatie
voorgeschoteld krijgt die volslagen logisch is.
De mensen om hem heen zijn uitermate vriendelijk en hulpvaardig.
Er is wat dat betreft ook helemaal niets mis met de scientologen
waar hij of zij mee te maken krijgt.
De mensen zijn bovendien oprecht aardig, ze willen echt anderen helpen
en ze zijn er werkelijk van overtuigd dat ze anderen willen helpen
en daarvoor de juiste methoden in huis hebben.
Zelf heb ik 10 jaar lang de materialen van scientology bestudeerd
en heb ook met tegenstanders gesproken over de materialen.
Voor en tegenstanders van scientology zijn ervan overtuigd
dat scientology zeker iets te bieden heeft.
Er is heel veel interessant materiaal aanwezig om te bestuderen
en het overgrote deel van de materialen komt logisch over.
Zeker het materiaal dat men in het eerste jaar te bestuderen krijgt.
Echter hoe verder men met studeren komt hoe meer men leert dat men er niet
over mag discussiëren met anderen.
Op de hogere niveau's moet men er zelfs voor tekenen dat men de
uiterst geheime materialen nooit met iemand anders zal bespreken.
Daardoor komen nieuwelingen nooit binnen de kerk in aanraking
met de materialen die gaan over oorlogen in de sterren,
overleden buitenaardse wezens die je telepatisch beinvloeden
of materialen die aangeven dat bepaalde personen bedrogen mogen worden,
belogen mogen worden en vernietigd mogen worden.

Wat betreft de wanhoop en financiele wantoestanden ziet men
als kersverse scientoloog nagenoeg niets.
Het is namelijk een regel om als scientoloog geen entheta te verspreiden.
Met entheta verspreiden bedoelt men in de scientologykerk:
onrust verspreiden.
Het is dus niet de bedoeling dat er gesproken wordt over schulden,
wanhoop en zelfmoord. Het moet simpelweg doodgezwegen worden
want het zal toch niemand helpen.
Scientologen die zich diep in de schulden
werken om de organisatie verder te helpen zijn zelfs trots
dat zij behoren tot de elitegroep die echt de wereld verder wil helpen.
Over schulden, wanhoop en zelfmoord wordt dan ook niet gesproken.
Wie dat wel doet krijgt in de kerk problemen.
Mensen die er al langer bijzitten en dus grote schulden hebben
houden dan ook hun mond wel omdat er anders straffen kunnen volgen.
De beginneling heeft dus niets in de gaten en denkt dan ook dat alles in orde is
ook al schreeuwen de mensen het om hun heen uit dat het niet in orde is.
Aan het gebouw kunnen ze niets zien.
De minds van anderen kunnen ze niet lezen en de materialen krijgen ze niet te zien.
Die zijn alleen beschikbaar in hogere organisaties in het buitenland waar ze toch niet komen.
En als ze er al komen dan zijn ze alleen aanwezig in geheime ruimten achter slot en grendel.

Wat dat betreft kun je het doen van scientology in de scientologykerk
vergelijken met spelen aan het strand.
Het is leuk een balletje te slaan op het strand.
Het is ook leuk een wandeling te maken langs het strand.
Ook pootje baden is leuk en wat dieper het water ingaan is ook fantastisch.
Zwemmen, duiken en springen in de golven kan heel wild en opwindend zijn.
Fantastisch toch een lekkere vakantie aan het strand?
Maar eh kijk nog wel even uit.
Ga niet te ver in die zee.
Want het kan je gebeuren dat je meegenomen wordt door een sterke stroming
en terugzwemmen kan dan wel eens moeilijk worden.
Gelukkig zijn er dan nog wel eens een reddingsbrigades
maar ook die kunnen je uit het zicht verliezen en dan kan het wel eens slecht aflopen.
De zee kan verraderlijk zijn en heeft zeker een duistere kant.
Gelukkig zijn er mensen die ons ervoor waarschuwen,
maar niet iedereen wil soms luisteren naar mensen met ervaring.
Vakantie aan de zee moet je zeker niet nalaten, maar gebruik je gezond verstand.

De scientology kerk heeft ook een hele duistere kant.
Als je het niet geloven wilt kijk dan maar eens op
 
http://www.whyaretheydead.net

http://www.xenu.net/ 

of lees her en der eens een nieuwsgroep.
Mocht je dan toch scientology willen doen
kijk dan eens bij een van de RonsOrg's in plaats van de scientology kerk.Deel 4.
Manipulatie d.m.v. mindcontrol technieken.

Het is haast onbegrijpelijk waarom mensen met scientology doorgaan ondanks dat de buitenwereld hard roept dat men erin geluisd wordt. Er zijn meerdere redenen aan te voeren waarom mensen in de scientology sekte blijven. In een aantal voorgaande artikelen heb ik daar al het een en ander over geschreven.

In dit artikel wil ik ingaan op een van de mindcontrol technieken. Ik geef deze mindcontrol techniek maar even de naam "zelfgedetermineerde bewustzijnscontrol".

Aan de hand van de zogenaamde bewustzijnsschaal poogt men de scientoloog of toekomstig scientoloog te manipuleren. Deze schaal is te gebruiken in een zeer effectieve manipulatiemethode om iemand geld in een korte tijd af te troggelen door de aankoop van cursussen, auditing, andere materialen of door andere "donaties" te doen. Waar men bij deze methode voor moet oppassen is dat de persoon geen gelegenheid krijgt zich te bedenken anders moet men zich meer inspannen om het geld af te troggelen.

Een deel van de bewustzijnsschaal ziet er als volgt uit:

Ruin
Effects
Fear of worsening
Need of change
Demand for improvement
Hope
Help

Wat men met deze schaal doet is stap voor stap iemand er doorheen leiden. Dit doet men dan op zo'n manier dat degene die men door deze schaal heen leidt vragen stelt. Hierop moet de persoon dan een antwoord geven wat hij zelf bepaalt. Hierdoor krijgt de persoon het gevoel dat hij alles zelf bepaalt en in de hand heeft. Feitelijk wordt de persoon op grove wijze gemanipuleerd door mensen die dag in dag uit zitten te oefenen om ze deze manipulatiemethode onder de knie kunnen krijgen. Natuurlijk met als doel geld lospeuteren.

Het manipulatieproces kan als volgt gaan.

Ruin (probleem).

Vraag iemand of hij een probleem heeft in z'n leven. Niet door hem dat rechtstreeks te vragen want dan zal hij ontkennen dat hij een probleem heeft. Maar stel de vraag op zo'n manier dat de persoon bereid is inzicht te geven in welke problemen hij heeft. Dus iets in de trant van: Wat zou er nou voor nodig zijn zodat jou huwelijk helemaal te gek is? Als de persoon dan iets noemt kun je hem er naar vragen of dat nu nog niet het geval is. Hiermee heb je z'n probleem te pakken.
De persoon kan bijvoorbeeld problemen hebben over hoe z'n vrouw met geld omgaat.

Effects (gevolgen).

Vraag vervolgens aan de persoon wat er zoal gebeurt omdat hij deze 'ruin' heeft. Wederom bepaalt de persoon zelf wat er zoal gebeurt. De persoon heeft nog steeds niet in de gaten dat hij stapgewijs vragen gesteld krijgt om uiteindelijk te moeten gaan betalen. De persoon vertelt dat hij regelmatig geld tekort komt, achter is met betalen van rekeningen etc. De persoon die de vragen stelt vraagt naar nog meer effecten die optreden en laat de persoon kijken naar allerlei effecten en laat de persoon er uitgebreid over vertellen totdat zijn hele hoofd vol zit met het probleem ('ruin') en de gevolgen ervan. Al de tijd blijft hij aandachtig luisteren zodat het slachtoffer het gevoel krijgt dat er iemand is die echt geinteresseerd is in z'n verhaal.

Fear of worsening (angst voor de toekomst).

Na het vertellen over de effecten is het dan tijd om de persoon helemaal de grond in te boren en men vraagt hem dan naar wat er zou kunnen gebeuren op termijn als z'n probleem niet opgelost wordt en de effecten blijven optreden. De persoon vertelt dan zoiets als dat hij wel nooit meer uit de schulden zal kunnen komen ofzo. Als klap op de vuurpijl zal de persoon die gemanipuleerd wordt de vraag gesteld kunnen worden wanneer hij dan met persioen gaat. Stel hij is 55 dan heeft hij nog maar 10 jaar om het probleem op te lossen. Nou dan zit hij wel tot zijn oren in het probleem en hij heeft geen uitzicht meer op het oplossen ervan en ziet de grote donderwolk al boven zich hangen. Wederom een vraag waarbij de te manipuleren persoon zelf bepaalt hoe het allemaal is en kan zijn. De persoon heeft niet echt het gevoel dat hem iets opgedrongen wordt en er kan altijd gesteld worden dat hij zelf alles bepaalt. De persoon heeft echter niet in de gaten dat de vragen op een bepaalde manier gesteld worden en ook in een bepaalde volgorde.

De volgende stap is need of change

Need of change (wil tot veranderen).

Bij need of change wordt gevraagd of de persoon de situatie wil veranderen. Uiteraard wil de persoon dat en men kan hem nog altijd voor de zekerheid vragen of hij de situatie werkelijk wil veranderen.

Demand for improvement.

Bij demand for improvement (de wil tot verbeteren) vraagt men de persoon of er iets goed is aan de huidige situatie en wat er niet goed is aan de huidige situatie. Dat is net even anders dan need of change. Hij zou z'n vrouw eruit kunnen trappen maar hij zou ook naar haar goede kanten kunnen kijken en kunnen kijken hoe hij verbetering in de situatie kan brengen. Er kunnen simpelweg vragen gesteld worden over wat er nog beter kan. Als de persoon er een idee van heeft wat hij dan precies allemaal specifiek zou willen oplossen gaat men naar de volgende stap.

Hope (hoop).

Bij hoop geeft men de persoon aan dat de scientologykerk daarvoor de middelen heeft waarmee hij zelf zijn probleem op kan lossen. Dan kan er van alles rondgaan in het hoofd van de persoon die gemanipuleerd wordt en is het tijd voor de volgende stap.

Help (hulp).

De persoon ziet een hele film afspelen over hoe hij in het verleden geholpen heeft, hij zichzelf heeft proberen te helpen, hoe anderen hem hielpen en hoe anderen anderen hielpen. Hij komt dan met allemaal ja-maars waarom hij niet geholpen kan worden en hoe alles in het verleden al eens geprobeerd is om z'n probleem op te lossen. Wat dan gedaan wordt is simpelweg de persoon alle ja-maars laten vertellen. Als hij dan heel veel van z'n ja maars verteld heeft herhaalt men gewoon dat de oplossing van scientologykerk anders is. Totdat de persoon in kan zien dat datgene wat hem aangeboden wordt iets nieuws kan zijn. Blijft de persoon echter tegen de oplossing protesteren dan kan men altijd nog herhalen wat hij gezegd heeft wat z'n probleem is,
men kan nog eens vragen of hij het wel echt wil oplossen,
en vragen of hij voor altijd in het probleem wil blijven.
 Dit zijn echte murder-routines.
Gewoon de persoon in z'n probleem,
de effecten en angst trappen totdat hij overstag gaat.
Tegelijkertijd laat men de persoon over gefaalde pogingen praten
en blijft men herhalen dat de methode van de scientologykerk hem zal helpen.
Uiteindelijk zal hij overstag gaan,
de cursus, materialen aanschaffen
en een zogenaamde "donatie" doen.

Door systematisch deze stappen te doorlopen kun je werkelijk iedere persoon iets verkopen of hem met een enorm klotegevoel naar huis laten gaan.

Let wel dit is slechts een van de vele mindcontrol technieken waarin leden van de scientologykerk dagelijks getraind worden (vaak trainen ze daar vele uren per dag op). Weet wie je tegenover je hebt en wat voor trucken hij uit de kast trekt. Met dit soort technieken is het net alsof er iemand met een bazooka op zijn schouder tegenover je zit en deze recht op je gezicht gericht heeft. Zelf ben ik ook getraind in deze technieken en weet dus heel goed hoe ze op mensen uitwerken, je krijgt mensen er werkelijk in elke hoek mee, vooral als ze niet weten dat je deze methode toepast.Terug naar de Indexpagina


Disclaimer.
Alle informatie op deze pagina's is vrij te vinden op het internet.
Deze informatie is samengebracht om u een beeld te schetsen
van de sekte die zich "Church of Scientology" noemt.


© Peter Schilte 2002-2007