="_blank"
 onfocus
="t


  Scientology Sucks!blur()"

   Forum   

  Contact  


Scam of Scientology

Informatie over een heel gevaarlijke en kwaadaardige sekte.


De Church of Scientology, ook wel Scientologykerk genaamd,
is helemaal verzonnen
 door tweederangs sciencefictionschrijver

L. Ron Hubbard.
Cross

Pagina 18

De sekte heeft, met de hulp van acteur Tom Cruise, een ontgiftings programma
opgezet voor alle hulpverleners (brandweerlieden, politie, ambulancepersoneel enz.)
die in aanraking zijn gekomen met de gigantische stofwolken na het ineenstorten van de
Twin Towers in New York, na de aanslag op 9 september.
Daarvoor gebruikt men de omstreden "Purification Rundown" die ook
wordt gebruikt bij de afkickcentra van de sekte, Narconon.

Men doet er veel aan om dit omstreden programma te promoten.
Dat men daarbij niet schroomt om bewust met bewijsmateriaal te rommelen
blijkt uit een zorgvuldige controle door Edmund A.C. Crouch en Laura C. Green
van een onderzoek, uitgevoerd door
"the International Academy of Detoxification Specialists".
Deze club heeft nauwe banden met de sekte, maar wordt financieel ondersteund
door de Amerikaanse overheid en door particulieren.
In dat onderzoek worden grafieken gebruikt die, bij nadere studie,
een volkomen foutief beeld geven van de vermeende resultaten van
het ontgiftings programma (Purification Rundown).

En dat is niet per ongeluk!
Bewust worden appels met peren vergeleken.
Zo worden bij in de grafiek bij de kolommen "vóór" en "ná" behandeling
bij de kolom "vóór" meerdere giftige stoffen meegeteld,
bij de kolom "ná" maar één!
Aldus wordt er een veel positiever resultaat gesuggereerd
dan in werkelijkheid werd gehaald.
Bekijkt men dan op de juiste wijze gemaakte grafieken,
dan zijn de resultaten ronduit teleurstellend.
Bovendien heeft men slechts 7 van de 400 patienten in de grafieken opgenomen.
Op geen enkele wijze is aangegeven aan de hand van welke
criteria deze keuze is gemaakt: waren het de zwaarste gevallen?
En daardoor gunstig voor de gemanipuleerde grafieken?
We weten het niet. Het onderzoek vertelt er niets over.

Men heeft ook bewust gekozen voor een gif dat de
"mooiste" resultaten in de gemanipuleerde grafiek te zien gaf:
mono-ortho PCB.
Had men een een grafiek gemaakt,
uitsluitend gebaseerd op de vele malen
giftiger dioxines,
dan was daaruit gebleken dat de Purification Rundown
in het geheel niet tot een resultaat heeft geleid!
In die grafiek zijn de kolommen "vóór" en "ná" vrijwel gelijk!

Maar het gaat natuurlijk om het geld, niet om de mensen.
Zoals altijd bij de sekte.

Wilt u het hele verhaal lezen (in het Engels),
kijk dan hier:

http://www.xenu-directory.net/documents/corporate/990s-iads-analysis.html#crouch-green 
 
Terug naar de Indexpagina


Disclaimer.
Alle informatie op deze pagina's is vrij te vinden op het internet.
Deze informatie is samengebracht om u een beeld te schetsen
van de sekte die zich "Church of Scientology" noemt.


© Peter Schilte 2002-2007