="_blank"
 onfocus
="t


  Scientology Sucks!blur()"

   Forum   

  Contact  


Scam of Scientology

Informatie over een heel gevaarlijke en kwaadaardige sekte.


De Church of Scientology, ook wel Scientologykerk genaamd,
is helemaal verzonnen
 door tweederangs sciencefictionschrijver

L. Ron Hubbard.
Cross

Pagina 2

Gerry Armstrong, na 27 jaar nog steeds "Fair Game"

Gerry Armstrong werd op een gegeven moment door Hubbard zelf
aangesteld als schrijver van Hubbard's biografie. Armstrong zou
dit doen samen met Omar Garrison, een professioneel schrijver.
Om zijn werk als biograaf goed te kunnen doen kreeg
Armstrong de beschikking over een enorme hoeveelheid
documenten, uiteindelijk zo'n 500.000, waaruit
tot Armstrong's grote verbazing bleek dat vrijwel alles over Hubbard's
leven van A tot Z was gelogen. Geen oorlogsheld, geen wonderbaarlijke genezing
van lamheid en blindheid, geen afgeronde studies als bijvoorbeeld
nucleair wetenschapper, geen grootvader die de helft van de staat
Montana had bezeten. Niets van wat over Hubbard werd verteld door
de Church of Scientology bleek te kloppen.

Zijn smeekbeden om niet langer over Hubbard's leven te liegen vonden geen gehoor.
En na verloop van tijd, in 1981, besloot Gerry Armstrong de sekte te verlaten.
Waarmee een nachtmerrie begon die nu, na 27 jaar, nog steeds voortduurt.

Lees zijn verhaal hier:

Gerry Armstrong: de Salman Rushdie van Scientology

Gerry Armstrong's eigen website:

http://www.gerryarmstrong.org/

En kijk ook eens bij Google:

Google results for Gerry Armstrong
 

Ik had een beetje mot met de sekte waar ik deze website aan heb gewijd!

Julia Rijnvis, hoofd OSA (Office of Special Affairs, de geheime dienst van de sekte) heeft me verzocht om alle informatie die ik heb gevonden op het internet en samengebracht op mijn website persoonlijk te controleren en, totdat ik dat heb gedaan, te verwijderen wat ik niet heb gecontroleerd. Volgens haar maak ik me schuldig aan laster en smaad!
Ik was in een discussie met haar verzeild geraakt,
maar ik heb haar drie keer laten weten dat ik
1. Niets verwijderen zal van mijn website.
2. Er geen sprake is van laster of smaad.

Het hele verhaal begon met een email van mij aan de sekte, dat ik in CC ook had gestuurd aan het Ministerie van Justitie en de Nationaal Coördinator Terrorisme Bestrijding, waarin ik mijn grote bezorgdheid uitsprak over de dreiging met terroristische aanslagen door de sekte op psychiaters en psychiatrie, zoals David Miscavige deed tijdens de opening van de nieuwe Londense Org, en tijdens de New Years Eve Event, alwaar Miscavige zijn dreigementen vergezeld deed gaan van niets aan de verbeelding overlatende afbeeldingen.
(Zie Pagina 3)
Rijnvis, hoofd OSA in Amsterdam, was hier bepaald niet blij mee!

Ze heeft me twee keer uitgenodigd om mijn "misverstanden" uit de weg te ruimen onder het genot van een kopje koffie.
Ik heb haar gezegd dat er geen sprake is van "misverstanden",
althans niet bij mij.
Ik heb haar uitnodiging dan ook afgewezen: ik heb geen zin alle propaganda te moeten aanhoren. Bovendien heb ik niet zoveel vrije tijd, en die ga ik niet verpesten door uren in de auto te zitten om uiteindelijk te horen wat ik al lang weet.
Ik heb haar ook gevraagd of het haar bedoeling is mijn recht op vrije meningsuiting te beperken.

Ook heb ik haar gevraagd aan te geven wat er dan niet klopt met de informatie op deze website.

Uiteindelijk heeft mevrouw Rijnvis slechts tendele antwoord op mijn vragen gegeven.
De cruciale vraag over de foute informatie, smaad en laster bleef echter onbeantwoord.
Om een indruk te geven van onze correspondentie
heb ik alle emails op het forum geplaatst.
U kunt ze daar vrijelijk inzien.


De sekte in het nauw!

De Belgische Justie heeft bijna 10 jaar lang een onderzoek gedaan naar
de handel en wandel van de sekte en haar management.
Dit heeft geresulteerd in een verzoek aan de Openbare Aanklager in België
een rechtzaak te starten tegen 'Scientology België', het 'European Office for Public Affairs and Human Rights van Scientology Church International' en 12 stafleden,
Belgen maar ook enkele buitenlanders,
ter zake van
afpersing en oplichting.
Daarnaast is er ook sprake van onwettige uitoefening van geneeskunde,
inbreuken op de wet op de handelspraktijken,
overtreding van de privacywet en criminele organisatie.
De Openbaar Aanklager beslist binnen enkele maanden of het
daadwerkelijk tot een rechtzaak zal komen.

Om commentaar gevraagd gaf de woordvoerster,
tevens hoofd van de Geheime Dienst OSA, van de Nederlandse afdeling
van de sekte, Julia Rijnvis, een prachtig staaltje van sekte doctrine.
Binnen enkele seconden ging het over psychiatrie en de pharmaceutische industrie
die hier achter zouden zitten.
Net zoals die achter alle kritiek zouden zitten die de sekte ondervindt.
Ik kan met mijn hand op mijn hart verklaren dat ik noch met de pharmaceutische industrie,
noch met psychiatrie iets te maken heb of heb gehad.
En dat dat ook het geval is met alle andere critici van de sekte.
Over obsessies gesproken!

Heeft de sekte trouwens zelf een alternatief voor de psychiatrische behandeling van patiënten?
Nee, geen enkel.

Voor de nieuwsgierigen die de uitzending hebben gemist, of die de uitzending
nog eens willen bekijken is hier de link:

NOVA van 4 september 2007
Maakt u even kennis met L. Ron Hubbard, musicus, filosoof, schrijver, cineast enz. enz. Zo wordt hij althans door de sekte omschreven. In werkelijkheid is dit de man die zijn levensgeschiedenis bij elkaar heeft gelogen. Dit is de man die door de sekte wordt afgeschilderd als zijnde een wetenschapper (hij haalde niet eens het derde jaar van zijn studie, nog nooit leverde hij enig wetenschappelijk bewijs voor zijn vele volstrekt onzinnige en onwetenschappelijke claims, hij weigerde elk wetenschappelijk onderzoek dat zijn claims onderuit haalde te erkennen), ontdekkingsreiziger (prachtige verhalen, daar niet van, maar praktisch alles was gelogen), oorlogsheld (hij werd teruggestuurd vanuit Australië omdat zijn superieuren niks met hem konden, werd als commandant van een verbouwde vissersboot ontslagen na een aanval op een magnetische storing en het beschieten van Mexico, kreeg niet de geclaimde 26 medailles, maar de paar die iedereen automatisch kreeg), "humanitarian" ofwel mensenvriend (hij sloot zelfs kinderen op in de ankerkettingruimte, gooide mensen overboord voor geringe fouten, ging door het lint om niets, zijn paranoia leidde tot bizarre maatregelen, hij liet zijn vrouw opdraaien voor zijn misdaden), kortom: Hubbard, de goeroe van de sekte, de man waaruit alles voortkomt, heeft iedereen besodemieterd. Hij stierf met Vistaril in zijn lijf. Hubbard was een pathologisch leugenaar, een megalomane gek die de gave had mensen van de meest idiote ideeën te kunnen overtuigen. Bekijk de foto's en vertel me: zijn dit nou foto's van de supermens waarover de sekte ons heeft verteld? Of is het zoals het is: foto's van een betreurenswaardig individu, onverzorgd, vervuild, geestelijk ziek.Larry Brennan's Affidavit

In het volgende document verklaart Larry Brennan hoe het er
binnen de sekte aan toeging onder de leiding van
Hubbard en later Miscavige.

Hoe Miscavige keer op keer meineed pleegde.

En dat Hubbard zich in werkelijkheid nooit terugtrok,
maar tot in 1983 toe aan de touwtjes trok.

   Declaration of Lawrence H. Brennan  

Hoe Larry Brennan tot zijn verklaring kwam
vertelt hij hier:

http://groups.google.com/group/alt.religion.scientology/browse_thread/thread/384577c23a516d80


Operating Thetan level 3: Xenu.

De, volgens Scientology, niet bestaande "Space Opera" over de intergalactische strijdheer
Lord Xenu werd notabene door Hubbard zelf geschreven.
Volgens de sekte echter is het een verzinsel van de media.
Maar ondanks de keiharde ontkenningen van het bestaan van dit verhaal,
dat deel uitmaakt van het bereiken van "Operating Thetan level III",
heeft de sekte diverse malen voor de rechter de copyrights opgeëist voor dit stuk.
Volgens de sekte zal iedereen die er onvoorbereid kennis van neemt
sterven aan longontsteking.
Lezen is dus geheel voor eigen risico!

Hier het bizarre verhaal waar zoveel over te doen is geweest:

Het handgeschreven Xenu verhaal

En een Nederlandstalige, beknoptere versie staat hier:

http://xenu.net/archive/leaflet/xenunl.htmTerug naar de Indexpagina


Disclaimer.
Alle informatie op deze pagina's is vrij te vinden op het internet.
Deze informatie is samengebracht om u een beeld te schetsen
van de sekte die zich "Church of Scientology" noemt.


© Peter Schilte 2002-2007