="_blank"
 onfocus
="t


  Scientology Sucks!blur()"

   Forum   

  Contact  


Scam of Scientology

Informatie over een heel gevaarlijke en kwaadaardige sekte.


De Church of Scientology, ook wel Scientologykerk genaamd,
is helemaal verzonnen
 door tweederangs sciencefictionschrijver

L. Ron Hubbard.
Cross

Pagina 23

  
Al vele jaren wordt er beweerd dat Hubbard, toen hij in
maart 1980, in het gezelschap van Pat en Ann Broeker,
van de aardbodem verdween, vervangen werd door een "double".
En dat de man die in 1986 stierf níet Hubbard was maar deze "double".

Maar Hubbard was al eens eerder verdwenen,
namelijk als gevolg van de FBI-invallen bij de sekte:
 

At one point during this period, 
FBI agents raided church headquarters in Los Angeles and Washington. 
Hubbard and three trusted aides, 
fearing that his enemies had at long last gained the upper hand, 
ran for cover. They fled a Scientology compound 
near the town of Hemet and drove to Sparks, Nev., 
where they used false names and lived in a nondescript apartment 
for six months until things cooled off.

"When the raids happened he never really knew what they (the FBI) had," 
recalled Dede Reisdorf, one of those who accompanied Hubbard.

To disguise Hubbard's appearance, Reisdorf said, she cut his red hair and dyed it brown. 
He often wore fake glasses, donned a phony mustache 
and pulled a hunter's cap down over his ears.

"He got to a point," Reisdorf said, "where he wouldn't even walk in front of a window.... 
He was afraid of being seen by somebody. 
There was always somebody in a bush somewhere. 
A reporter or an FBI agent or an IRS agent."

It was not the last time Hubbard would go into hiding. 
In 1980, on St. Valentine's Day, Hubbard pulled another disappearing act. 

This time, he never returned.

Hubbard keerde echter terug, om in 1980 pas te verdwijnen. 
In 1982 probeerde zijn zoon de macht over de sekte te grijpen om, 
zoals hij zei, te voorkomen dat de leiding de kas van de sekte zou plunderen, 
en omdat zijn vader of dood, of geestelijk niet meer in staat was 
de sekte te besturen. 
Hubbard liet echter weten dat er niets aan de hand was, dat hij gezond was en 
bewees met zijn vingerafdrukken dat hij nog steeds in leven was. 
De rest van het verhaal kun je hier lezen:

http://www.cs.cmu.edu/~dst/Library/Shelf/la90/la90-1a4.html 


Maar werd Hubbard echt vervangen? 

Foto's laten zien dat Hubbard niet werd vervangen. 
Iemands oor verandert namelijk nooit, en dat zie je duidelijk op de volgende foto's:

 

 

Ook van de andere kant blijkt het steeds dezelfde man:

   

Van de man op de middelste foto wordt vaak beweerd dat het níet Hubbard zelf was. 
Maar het rechteroor laat geen enkele twijfel bestaan: 
ook dit is Hubbard zelf.

Waarmee aannemelijk is dat de verhalen over de "double", de valse Hubbard
niet kloppen en naar het rijk der fabelen kunnen worden verwezen.


Terug naar de Indexpagina


Disclaimer.
Alle informatie op deze pagina's is vrij te vinden op het internet.
Deze informatie is samengebracht om u een beeld te schetsen
van de sekte die zich "Church of Scientology" noemt.


© Peter Schilte 2002-2007