="_blank"
 onfocus
="t


  Scientology Sucks!blur()"

   Forum   

  Contact  


Scam of Scientology

Informatie over een heel gevaarlijke en kwaadaardige sekte.


De Church of Scientology, ook wel Scientologykerk genaamd,
is helemaal verzonnen
 door tweederangs sciencefictionschrijver

L. Ron Hubbard.
Cross

Pagina 24

 Hoe gedragen sekteleden zich wanneer ze geconfronteerd worden
met mensen die kritiek uiten op hun sekte?
De volgende video's laten hun bizarre gedrag zien.
 
Hoe erg het effect van het hersenspoelen en indoctrineren
op iemand kan zijn die vroeger een gewoon, normaal mens
was laten deze twee video's op een onthutsende manier zien.
Terug naar de Indexpagina


Disclaimer.
Alle informatie op deze pagina's is vrij te vinden op het internet.
Deze informatie is samengebracht om u een beeld te schetsen
van de sekte die zich "Church of Scientology" noemt.


© Peter Schilte 2002-2007