="_blank"
 onfocus
="t


  Scientology Sucks!blur()"

   Forum   

  Contact  


Scam of Scientology

Informatie over een heel gevaarlijke en kwaadaardige sekte.


De Church of Scientology, ook wel Scientologykerk genaamd,
is helemaal verzonnen
 door tweederangs sciencefictionschrijver

L. Ron Hubbard.
Cross

Pagina 32

Scientology's doden.

In de loop van de jaren zijn er veel doden gevallen binnen de sekte.
Niet iedereen stierf een natuurlijke dood.
Velen pleegden zelfmoord, anderen stierven aan kanker
omdat ze de nodige medische zorg nooit ontvingen
als gevolg van hun geloof in de doctrines van de sekte.
Daarom draag ik deze pagina aan hen op.Met dank aan GUMBYtheUNSTOPPABLE voor de video.

http://www.scientology-kills.org/

http://www.whyaretheydead.net/
Terug naar de Indexpagina


Disclaimer.
Alle informatie op deze pagina's is vrij te vinden op het internet.
Deze informatie is samengebracht om u een beeld te schetsen
van de sekte die zich "Church of Scientology" noemt.


© Peter Schilte 2002-2007