="_blank"
 onfocus
="t


  Scientology Sucks!blur()"

   Forum   

  Contact  


Scam of Scientology

Informatie over een heel gevaarlijke en kwaadaardige sekte.


De Church of Scientology, ook wel Scientologykerk genaamd,
is helemaal verzonnen
 door tweederangs sciencefictionschrijver

L. Ron Hubbard.
Cross

Pagina 34


David J. Schindler

David J. Schindler, advocaat van het wereldwijd opererende advocatenkantoor
Latham & Watkins LLP en werkend vanuit het in Los Angeles gevestigde kantoor,
stuurt geïdentificeerde deelnemers aan de Anonymous protesten tegen de sekte
intimiderende brieven.
 
Een van de manieren om te intimideren is de brieven
door een ingehuurde koerier persoonlijk af te laten leveren.
In de brieven, er zijn zeker twee versies in omloop, wordt de
geadresseerde beschuldigd van deelname aan een terroristische organisatie.
 
Ook worden ze beschuldigd van het leiderschap van Anonymous!
Terwijl iedereen weet dat er geen leider, baas of wat dan ook is bij Anonymous:
iedereen kan Anonymous zijn. Er is geen organisatiestructuur,
het is een soort Geuzennaam voor mensen die de kwalijke
praktijken van de sekte wereldkundig willen maken.

Dit is de man:
David J. Schindler
David J. Schindler

En dit een voorbeeld van zijn schrijfsels:Aan het eind wordt geëist dat men stopt met de illegale activiteiten.
Bovendien wordt opnieuw gesuggereerd dat het om de organisatie gaat
die beheerd wordt door de geadresseerde.
Mr. Schindler, er is geen organisatie. Dus zijn er ook geen leiders!
Terug naar de Indexpagina


Disclaimer.
Alle informatie op deze pagina's is vrij te vinden op het internet.
Deze informatie is samengebracht om u een beeld te schetsen
van de sekte die zich "Church of Scientology" noemt.


© Peter Schilte 2002-2007