="_blank"
 onfocus
="t


  Scientology Sucks!blur()"

   Forum   

  Contact  


Scam of Scientology

Informatie over een heel gevaarlijke en kwaadaardige sekte.


De Church of Scientology, ook wel Scientologykerk genaamd,
is helemaal verzonnen
 door tweederangs sciencefictionschrijver

L. Ron Hubbard.
Cross

Pagina 35

Oxford Capacity Analysis

The Oxford Capacity Analysis (OCA-test) is een omstreden persoonlijkheidstest die door Scientology
en ook door een aantal recruteringsbureaus wordt gebruikt om
een persoonlijkheidsanalyse te maken.
Silhouet en Jobperformia zijn er twee van, waarbij is opgemerkt dat beiden
zeer nauw aan elkaar zijn geliëerd. Een andere is Modus Operandi.
Zij gebruiken de test als basis voor een
recruterings- en functioneringsonderzoek.

http://www.xenu.net/archive/oca/


De hoogleraar Pieter Drenth van de Vrije Universiteit in Amsterdam, zelf testpsycholoog,
heeft over deze test gezegd dat "persoonlijkheidstests in handen van niet gekwalificeerde personen bijna altijd op kwakzalverij duiden".
Zware kritiek op de vragenlijst en de testprocedure heeft ook Martin Greuter, senior-adviseur bij een psychotechnisch bureau.
Zijn belangrijkste bezwaar is dat de vragenlijst volgens hem volstrekt niet aan de praktische en theoretische eisen voldoet die tegenwoordig aan een persoonlijksheidstest gesteld worden.
Zo is de achterliggende Freudiaans georiënteerde theorie
en terminologie voor moderne tests achterhaald.
De eisen die aan een goede persoonlijkheidsanalyse worden gesteld
zijn zeer hoog en met een persoonlijkheidstest die in nog geen uur
wordt afgenomen, is men er nog lang niet.
Aanvullende informatie en meer tijd is nodig om iemands persoonlijkheid te onderzoeken.
De OCA-test voldoet bovendien niet aan allerlei testtheoretische criteria.
De test is, volgens Greuter, ontwikkeld voor gebruik in klinische setting,
met name om iemands geestelijke gezondheid te bepalen.
Ten onrechte gebruikt Scientology de test in ongewijzigde vorm
om het functioneren van een persoon binnen een bedrijf te evalueren.
De test is daarvoor niet bedoeld en voor dat doel dus ongeschikt;
de test moet daarvoor aangepast worden.
Dat kan echter pas na gedegen onderzoek,
en dat is bij de OCA-test niet gedaan.

http://www.stelling.nl/kleintje/307/scien2.htm

Dat ze niet trots zijn op hun connecties met de sekte blijkt hier wel uit:

http://www.xs4all.nl/~jeta/scn/moc/dekmantels-scn-trc.html

Meer over dit soort dekmantels:

http://www.xs4all.nl/~jeta/scn/moc/dekmantels-scn.html

En dat lang niet iedereen even gecharmeerd is van deze pseudowetenschappelijke recruteringsbureaus moge hieruit blijken:
  
www.rechtenforum.nl

Bart Middelburg schreef enkele zeer interessante artikelen:

http://stop-wise.biz/nl/kranten.html

Nog veel meer informatie over de pseudowetenschappelijke en zeer omstreden en afgekraakte "Persoonlijkheidstest" die door bedrijven als Silhouet en Jobperformia worden gebruikt om kandidaten op geschiktheid te testen:

http://www.xenu-directory.net/practices/oca1.html

http://www.holysmoke.org/cos/oca-test-faked.htm

http://xenu.net/archive/oca/oca.html

http://www.apologeticsindex.org/o07.html

http://www.nederlandsemunten.nl/Artikelen_over_munten/Consultancy_met_een_geloof


En hoe doet Silhouet het?

http://www.silhouet.nl

En Jobperformia?

http://www.jobperformia.nl

En Modus Operandi?

http://www.modusoperandi.nl/ 

En de kandidaat wordt soms, integenstelling tot een bij serieus recruteringsbureau, niet eens persoonlijk gezien! Dus iemands loopbaan kan soms afhankelijk zijn van een dubieuze,
omstreden en pseudowetenschappelijk test die op kwakzalverij lijkt:

Het Beste, Okt. '91

SCIENTOLOGY


een gevaarlijke sekte
op de moderne toer


door Bart Middelburg


NADAT HIJ eind vorig jaar met de directie van het
computersoftwarebedrijf SPSS Benelux bv in Gorkum twee
sollicitatiegesprekken had gevoerd, meende Roeland Uitslager uit
Nieuwegein dat het wel raar moest open, wilde de post van customer
support manager hem nog ontgaan. Ze vroegen hem alleen of hij ook
nog bereid was een psychologische test te ondergaan. Prima, zei hij.
Op het SPSS-kantoor moest Uitslager een lijst van tweehonderd vragen
invullen, genaamd de Oxford Capacity Analysis (OCA). De ingevulde
vragenlijst werd vervolgens doorgefaxt naar het testbureau waarmee
SPSS een contract heeft, Silhouet Management Consultants in
Amsterdam. "In het volgende gesprek met de directeur van SPSS kreeg
ik het resultaat te horen - en dat was niet best," zegt Uitslager.
"Mijn relatie tot mezelf bleek zeer negatief te zijn. Het kwam er op
neer dat ik heel veel training nodig had om me weer goed te laten
functioneren." Op het kantoor van Silhouet aan de Stadhouderskade in
Amsterdam kreeg Uitslager te horen dat hij eerst de "purification
treatment" moest volgen om geestelijk helemaal schoongemaakt te
worden. Het kon in zijn geval niet bij een cursus blijven, nee, hij
was er zodanig aan toe dat hij een complete cyclus van trainingen
moest doorlopen, die duizenden guldens zou gaan kosten. Uitslager
bedankte hiervoor, en uiteindelijk ging de baan bij SPSS niet door.
De persoonlijkheidstest die Silhouet gebruikt is ontwikkeld door L.
Ron Hubbard, de oprichter van de Scientology-kerk. Het is dezelfde
test die U-MAN Nederland, Management Bedrijfsconsultancy te
Bilthoven hanteert, zij het dat die niet Oxford Capacity Analysis
wordt genoemd maar U-test. Beide zijn overigens niet anders dan de -
gratis - persoonlijkheidstest waarmee argeloze voorbijgangers de
Scientology-kerk in Amsterdam worden binnengelokt.
Ook sekten moeten met hun tijd mee, beseffen de volgelingen van L.
Ron Hubbard. Daarom is nu de modieuze weg van de
managementconsultancy ingeslagen. De nieuwe doelgroep van
Scientology: sollicitanten en werknemers waar de baas niet zo
tevreden over is.

Samengevat uit Het Parool van 20 april 1991


En wat is die OCA-test nu eigenlijk?

Hier zijn de eerste 20 vragen:

1.  Maakt u ondoordachte opmerkingen of uit u beschuldigingen waarvan u later spijt heeft?

2.  Blijft u betrekkelijk rustig wanneer anderen van streek raken?

3.  Zit u louter voor uw plezier te bladeren in spoorwegboekjes, gidsen of woordenboeken?

4.  Wanneer u gevraagd zou worden een beslissing te nemen, zou u zich dan laten beïnvloeden door het feit of u de betrokken persoon mag of niet mag?

5.  Wilt u 1, niet meer dan 2 of helemaal geen kinderen, ook al kunt u zich qua gezondheid en inkomen meer kinderen permitteren?

6.  Heeft u af en toe spiertrekkingen zonder dat daar een logische verklaring voor is?

7.  Geeft u er de voorkeur aan om in een positie te verkeren, waarbij besluitvorming niet tot uw verantwoordelijkheden behoort?

8.  Vinden anderen uw doen en laten onvoorspelbaar?

9.  Bent u van mening dat er voor de sociale zekerheid meer geld moet worden uitgetrokken?

10. Stelt u veel belang in anderen?

11. Vindt u uw stem eerder monotoon dan levendig?

12. Laat u de ander gewoonlijk het gesprek beginnen?

13. Bent u gauw geïnteresseerd in de conversatie tussen anderen?

14. Zou het idee dat u wild, kleine dieren of vissen pijn zou doen, u ervan weerhouden om te gaan jagen of vissen?

15. Bent u vaak impulsief in uw gedrag?

16. Spreekt u langzaam?

17. Maakt u zich vaak zorgen over de noodzaak uw gezondheid te moeten beschermen?

18. Krijgt u van een onverwachte actie spiertrekkingen?

19. Houdt u gewoonlijk rekening met de gevoelens van uw employes, familieleden of leerlingen bij wat u van hen verlangt?

20. Bent u van mening dat u voor de vuist weg een geldig oordeel zou kunnen geven?

En zo zijn er nog 180 andere vragen.

Het evalueren van een ingevulde test wordt gedaan aan de hand
van een schema waaruit een diagram ontstaat dat pretendeert
een weergave te zijn van de persoonlijkheid van de cliënt.
Maar, zoals gezegd, hier ligt geen enkele wetenschappelijke basis
aan ten grondslag!
Terug naar de Indexpagina


Disclaimer.
Alle informatie op deze pagina's is vrij te vinden op het internet.
Deze informatie is samengebracht om u een beeld te schetsen
van de sekte die zich "Church of Scientology" noemt.


© Peter Schilte 2002-2007