="_blank"
 onfocus
="t


  Scientology Sucks!blur()"

   Forum   

  Contact  


Scam of Scientology

Informatie over een heel gevaarlijke en kwaadaardige sekte.


De Church of Scientology, ook wel Scientologykerk genaamd,
is helemaal verzonnen
 door tweederangs sciencefictionschrijver

L. Ron Hubbard.
Cross

Pagina 7

Er zijn ook veel video's te vinden op het internet.

Een van de meest schokkende en veelzeggende daarvan is ongetwijfeld
de reportage van CBS' "48 Hours" over de tragische dood van Ellie Perkins,
vermoord door haar eigen schizofrene zoon met 77 messteken.
En dat allemaal omdat Scientology psychiatrie strikt afwijst!
Zie hier de reportage:

CBS 48 Hours - The Death of Ellie Perkins

Nog veel meer video's zijn hier te vinden:

http://www.xenutv.com

Een paar prachtige documentaires die een en ander duidelijk maken over deze
gevaarlijke en onmenselijke sekte zijn hier te zien:

Facing South - The Cult Business

The Secret Life of L. Ron Hubbard

Missing in Happy Valley/The RPF

Scientology - Above the Law?
"THE ONLY WAY YOU CAN CONTROL PEOPLE IS TO LIE TO THEM. You can write that down in your book in great big letters. The only way you can control anybody is to lie to them."

- L. Ron Hubbard, "Off the Time Track," lecture of June 1952, excerpted in JOURNAL OF SCIENTOLOGY issue 18-G, reprinted in TECHNICAL VOLUMES OF DIANETICS & SCIENTOLOGY, vol. 1, p. 418Lafayette Ronald Hubbard was niet de begenadigd schrijver en denker die hij zelf aan de buitenwereld en zijn volgers etaleerde. Evenmin de brillante student die hij zei te zijn geweest.
Hij was een pathologisch leugenaar, trouwde met zijn tweede vrouw terwijl hij nog niet gescheiden was van zijn eerste,
deed aan zwarte magie in het clubje van de Brit Aleister Crowley, samen met Jack Parsons
met wiens geld en vriendin Hubbard later met de noorderzon verdween.
Later ontvoerde hij zelfs zijn eigen kind om zijn lopende echtscheiding zo
goedkoop mogelijk te houden.

Hij verdiende zijn schamele boterham met het schrijven van het ene na
het ander science fictionverhaal, had overal schulden.

Na zijn bijna desastreuze loopbaan bij de Amerikaanse Marine (hij beschoot
een Mexicaans eiland, joeg op een vermeende Japanse onderzeeboot wat later een storing bleek in het aardmagnetisch veld en werd hij uit zijn functie van commandant gezet) lag hij in een marinehospitaal met een maagzweer.
Volgens eigen zeggen echter met een halfverlamd lichaam en bijna blind als gevolg van beschietingen!
Later zou hij beweren dat hij daarvan volledig genas door het toepassen van
Dianetics, een door hemzelf bedachte methode
welke hij in een boek beschreef en dat rond 1950 veel werd verkocht.
Hij noemde het wetenschap, maar het waren allerhande dingen die hij zowel aan de psychologie als de zwarte magie ontleende.
Daarmee zette hij de eerste stap in de richting van een eigen kerkgenootschap.
Want, aldus Hubbard, "je kunt beter een religie bedenken en daar veel geld uithalen
dan voor een paar centen per woord boeken schrijven.""I’d like to start a religion. That’s where the money is."

- L. Ron Hubbard to Lloyd Eshbach, in 1949; quoted by Eshbach in OVER MY SHOULDER: REFLECTIONS ON A SCIENCE FICTION ERA, Donald M. Grant Publisher. 1983In 1952 stichtte hij Scientology, de wetenschap van het weten.
Hij liet zijn fantasie de vrije loop en bedacht allerlei vreemde verklaringen
voor problemen waar mensen mee worstelden.
Hij bedacht daar ook de oplossing voor: auditing.
In feite komt auditing neer op een slinkse manier van hersenspoelen,
door de jaren heen steeds verfijnder. En kostbaarder!
Want Hubbard hield woord: elk lid van zijn kerk betaalt enorme sommen geld om door
middel van auditing hogerop in de kerk te komen.
"MAKE MONEY. MAKE MORE MONEY. MAKE OTHER PEOPLE PRODUCE SO AS TO MAKE MORE MONEY."

- L. Ron Hubbard, Hubbard Communications Office Policy Letter, 9 March 1972, MS OEC 384


Geld! Ik wil je geld!


Het is zelfs zo dat CoS een eigen geheime dienst heeft,
de Office of Special Affairs, OSA,
en zelfs beschikt over een aantal strafkampen of strafkolonies!
Die worden "Rehabilitation Project Force" genoemd, kortweg RPF.
Er is er een in Denemarken, in Kopenhagen, maar de meeste bevinden zich in de USA,
onder meer in Hemet, de residentie van leider Miscavige.
Geloof het of niet: er zijn er zelfs voor kinderen! De "Childrens RPF".
Leden die hoog in de rangorde staan worden, wanneer er twijfels aan hun loyaliteit worden vermoed, naar deze strafkampen gestuurd en ondergaan een onmenselijke behandeling die ze weer maakt tot Hubbards ideaal: willoze zombies.


Mensen die uitstappen krijgen te maken met
intimidatie en vaak wordt zelfs hun gezin uiteen gereten.
Dat men er niet voor terugschrikt zich met medische zaken te bemoeien blijkt uit een aantal sterfgevallen van leden. Hen werd de noodzakelijke medische behandeling onthouden omdat men werkelijk dacht dat auditing beter helpt dan medicijnen!

Diverse leden pleegden zelfmoord vanwege de soms draconische maatregelen
waarmee de leiding van de sekte dreigde.
Ook zijn Hubbard's eigen zoon Quinten pleegde zelfmoord.

Scientology Sucks!


Terug naar de Indexpagina


Disclaimer.
Alle informatie op deze pagina's is vrij te vinden op het internet.
Deze informatie is samengebracht om u een beeld te schetsen
van de sekte die zich "Church of Scientology" noemt.


© Peter Schilte 2002-2007