Scientologen zetten zich met veel toewijding in voor een betere wereld, maar beseffen niet dat hun kerk daar misbruik van maakt. Deze site laat zien waarom.

The Money Machine gaat in op de enorme bedragen die Nederlandse Scientologen doneren en de bedenkelijke wijze waarop deze worden besteed.
Das System Scientology bespreekt de bewijslast dat de Nederlandse Scientologykerk daarbij structureel wetsovertredingen begaat.